|
Sweet Potato หรือ มันหวานแสนอร่อย

มันหวาน เป็น Complex carb ชั้นดี ไขมันต่ำ วิตามินเอ และ วิตามินซี สูง (US RDA / Thai RDI) Carb ชนิด complex คือคาร์โบไฮเดตรเชิงซ้อน ยังไม่ได้เอาไปปรุงรส หรือเอาไปสกัดเป็นแป้ง จะให้พลังงานเราได้ยาวนาน และมีกลไกการย่อยอาหาร ที่นานกว่า (ย่อยนานก็ใช้พลังงานจากไขมันในการย่อยเยอะขึ้น) และแตกต่างจาก แป้งที่ดูดซึมเร็วกว่าและถูกนำไปใช้เร็วกว่า ใช้ไม่ทันก็จะเก็บเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์ไขมันใหม่ จะถูกนำไขมันไปใช้ได้ยากกว่าเซลล์ไขมันเก่า รวมถึง ตัวเซลล์ไขมันจะไม่มีวันหายไป ไม่มีการสลาย เพียงแต่ไขมันภายในเซลล์อาจจะถูกนำไปใช้ ต่างจากกล้ามเนื้อ ที่ถูกสลายไปเป็นโปรตีนได้ ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้มีการสร้างเซลล์ไขมันมาเพิ่มเติม ที่ไม่เรียก carb (คาร์บ หรือ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดตร) ว่าแป้ง เพราะว่า ถ้าเรียกแป้งแล้ว จะไม่ใช่ complex carb ทันที เพราะมันตรงกับคำว่า Starch ที่แปลว่า แป้งเป็นผงๆ ที่ทำการสกัดมาแล้ว
Read More

|
Free Training as a Study Case

ถ้ายังจำกันได้ เคยโพสเรื่อง เทรนนิ่งฟรี เพื่อใช้เป็น case study สำหรับการทำรายงาน การศึกษาคอร์ส ACE ที่ผมเรียนกำลังจะจบที่ สถาบัน fit จริงๆ ผมสามารถเลือกจากนักเรียนปัจจุบันได้ แต่ตัวรายงาน เน้นให้เลือกลูกค้าใหม่เพื่อฝึกในสไตล์ของ fit (ค่อนข้างมีรูปแบบเกี่ยวข้องเอกสารเยอะในการเก็บข้อมูลของผู้ฝึก) ผมจึงถือโอกาสนี้ ให้โอกาสคนที่ ไม่เคยมีการเทรนนิ่งเลย หรือ เทรนนิ่งไม่ประสบผลสำเร็จมาก่อน แต่เนื่องจากด้วยเวลาและข้อจำกัด รวมถึงมีผู้สนใจ ค่อนข้างเยอะ จึงสามารถรับได้เพียง 1 คน โดยมีเงื่อนไขและประโยชน์ดังนี้ ผมเป็นเทรนเนอร์อาชีพ ที่อยากให้ลูกค้าทุกคน มีความพึงพอใจ และ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอสัญญาว่า คุณจะได้รับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. อบรมความรู้เกี่ยวกับ การวอร์มอัพ การฝึกกล้ามเนื้อ การคาร์ดิโอ และ การยืดเหยียด และความรู้การออกกำลังกาย 2. จัดโปรแกรม การฝึกกล้ามเนื้อ และ จัดท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง การป้องกันการบาดเจ็บ 3. จัดโปรแกรม คาร์ดิโอ
Read More

|
Training Consistency - ผลของการฝึกและคุมอาหารสม่ำเสมอ

Anyone who has experienced a higher fitness level knows first-hand that to achieve this takes time and commitment. Sadly, the achievements can be lost in equal or less time, especially, if you stop exercising completely. If your workout and diet are not consistency, you are still away from success. Newbie always has ton of reasons
Read More

|
Weight Training เรื่องรอง ที่กลายมาเป็น เรื่องหลัก

ต่อไปจะโพส เกี่ยวกับ Weight Training มากขึ้น เพราะค่อนข้างเป็นเทรนด์ ที่หลายๆ คนสนใจ ภาพด้านข้าง เป็นภาพล่าสุด ที่ถ่ายรูปร่างของตัวเอง หลักจาก ตั้งใจเล่นมาสักระยะ หวังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเอง จากผมที่เคย อ้วนๆ เผละๆ ก็ดูดีขึ้น กระชับ และ มีกล้ามเนื้อ มีหุ่นที่หลายคนคาดหวัง เพราะการออกกำลังกาย แบบ Weight Training นี่เอง จาก hobby กลายมาเป็น life style เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน และทำให้รักมันมากขึ้น มีความสุขกับชีวิต ร่างกายแข็งแรงขึ้น จิตใจเบิกบานขึ้น มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ฝึกสอน แบบฟรีแลนซ์ไปแล้ว ให้ความรู้กับผู้เริ่มใหม่ ที่สนใจทุกๆ คน ลองเปลี่ยนมาเป็น fitness lifestyle แบบผมดูไม๊ คุณอาจจะชอบก็เป็นได้ ภาพต่อไปนี้ คือ ภาพพัฒนาการ ช่วงต่างๆ จนถึงต้นปี
Read More

|
Is It Love

I, myself, love to sing very much in my spare time. No, I didn’t sing well, but I still like it anyway. I was looking in the archive files and found that one of the song I recorded has been listened for more than 300 times, downloaded!.. yes, downloaded for 15 times. haha This file
Read More

|
Recruit 1 Web Graphic Designer & 1 PHP Web Developer

I am recruiting new member for IT team. 1 Position of Web Graphic Designer, 1 Position of PHP Web Developer I really like someone to join the team. Please let me know if you are qualify. General Qualification: 1. Age 26 – 35 years old 2. Thai nationality 3. 2 – 3 Years Experience 4.
Read More

|
Testing New Invoice Format for SPM

The project I am talking about is an online/offline payment solutions for Australia merchant. BPAY and PostBillPay is very popular to merchant in Australia. After this patch done, I will expand the project bigger and that would effect a lot of product of our company. This is including accept credit card and all will need
Read More