shama

Free Training as a Study Case

ถ้ายังจำกันได้ เคยโพสเรื่อง เทรนนิ่งฟรี เพื่อใช้เป็น case study สำหรับการทำรายงาน การศึกษาคอร์ส ACE ที่ผมเรียนกำลังจะจบที่ สถาบัน fit จริงๆ ผมสามารถเลือกจากนักเรียนปัจจุบันได้ แต่ตัวรายงาน เน้นให้เลือกลูกค้าใหม่เพื่อฝึกในสไตล์ของ fit (ค่อนข้างมีรูปแบบเกี่ยวข้องเอกสารเยอะในการเก็บข้อมูลของผู้ฝึก) ผมจึงถือโอกาสนี้ ให้โอกาสคนที่ ไม่เคยมีการเทรนนิ่งเลย หรือ เทรนนิ่งไม่ประสบผลสำเร็จมาก่อน แต่เนื่องจากด้วยเวลาและข้อจำกัด รวมถึงมีผู้สนใจ ค่อนข้างเยอะ จึงสามารถรับได้เพียง 1 คน โดยมีเงื่อนไขและประโยชน์ดังนี้ ผมเป็นเทรนเนอร์อาชีพ ที่อยากให้ลูกค้าทุกคน มีความพึงพอใจ และ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอสัญญาว่า คุณจะได้รับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. อบรมความรู้เกี่ยวกับ การวอร์มอัพ การฝึกกล้ามเนื้อ การคาร์ดิโอ และ การยืดเหยียด และความรู้การออกกำลังกาย 2. จัดโปรแกรม การฝึกกล้ามเนื้อ และ จัดท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง การป้องกันการบาดเจ็บ 3. จัดโปรแกรม คาร์ดิโอ

Free Training as a Study Case Read More »

Scroll to Top