Sweet Potato หรือ มันหวานแสนอร่อย

คลิกดูภาพมันหวาน ขนาดใหญ่
คลิกดูภาพมันหวาน ขนาดใหญ่

มันหวาน เป็น Complex carb ชั้นดี ไขมันต่ำ วิตามินเอ และ วิตามินซี สูง (US RDA / Thai RDI)

Carb ชนิด complex คือคาร์โบไฮเดตรเชิงซ้อน ยังไม่ได้เอาไปปรุงรส หรือเอาไปสกัดเป็นแป้ง จะให้พลังงานเราได้ยาวนาน และมีกลไกการย่อยอาหาร ที่นานกว่า (ย่อยนานก็ใช้พลังงานจากไขมันในการย่อยเยอะขึ้น) และแตกต่างจาก แป้งที่ดูดซึมเร็วกว่าและถูกนำไปใช้เร็วกว่า ใช้ไม่ทันก็จะเก็บเป็นเซลล์ไขมัน

เซลล์ไขมันใหม่ จะถูกนำไขมันไปใช้ได้ยากกว่าเซลล์ไขมันเก่า รวมถึง ตัวเซลล์ไขมันจะไม่มีวันหายไป ไม่มีการสลาย เพียงแต่ไขมันภายในเซลล์อาจจะถูกนำไปใช้ ต่างจากกล้ามเนื้อ ที่ถูกสลายไปเป็นโปรตีนได้ ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้มีการสร้างเซลล์ไขมันมาเพิ่มเติม

ที่ไม่เรียก carb (คาร์บ หรือ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดตร) ว่าแป้ง เพราะว่า ถ้าเรียกแป้งแล้ว จะไม่ใช่ complex carb ทันที เพราะมันตรงกับคำว่า Starch ที่แปลว่า แป้งเป็นผงๆ ที่ทำการสกัดมาแล้ว

ปล. หน้าตา สารอาหาร และ พลังงาน อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง

Tony.
ACE-Certified

Leave a Comment

Scroll to Top