Weight Training เรื่องรอง ที่กลายมาเป็น เรื่องหลัก

Progress Pic ต่อไปจะโพส เกี่ยวกับ Weight Training มากขึ้น เพราะค่อนข้างเป็นเทรนด์ ที่หลายๆ คนสนใจ

ภาพด้านข้าง เป็นภาพล่าสุด ที่ถ่ายรูปร่างของตัวเอง หลักจาก ตั้งใจเล่นมาสักระยะ หวังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเอง จากผมที่เคย อ้วนๆ เผละๆ ก็ดูดีขึ้น กระชับ และ มีกล้ามเนื้อ มีหุ่นที่หลายคนคาดหวัง เพราะการออกกำลังกาย แบบ Weight Training นี่เอง

จาก hobby กลายมาเป็น life style เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน และทำให้รักมันมากขึ้น มีความสุขกับชีวิต ร่างกายแข็งแรงขึ้น จิตใจเบิกบานขึ้น มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ฝึกสอน แบบฟรีแลนซ์ไปแล้ว ให้ความรู้กับผู้เริ่มใหม่ ที่สนใจทุกๆ คน ลองเปลี่ยนมาเป็น fitness lifestyle แบบผมดูไม๊ คุณอาจจะชอบก็เป็นได้

ภาพต่อไปนี้ คือ ภาพพัฒนาการ ช่วงต่างๆ จนถึงต้นปี 2013 จะทำให้ค่อยๆ ให้ภาพชัดขึ้นว่า มันเป็นมายังไง
Continue reading Weight Training เรื่องรอง ที่กลายมาเป็น เรื่องหลัก

Is It Love?

Is It Love
Is It Love?

I, myself, love to sing very much in my spare time. No, I didn’t sing well, but I still like it anyway. I was looking in the archive files and found that one of the song I recorded has been listened for more than 300 times, downloaded!.. yes, downloaded for 15 times. haha

This file has been recorded for 2 years already and I put it on SoundCloud. I even add chorus myself. haha so please listen and tell me if you like it. hehe

The file name is “Is It Love?” (คือความรักใช่ไหม) from the favorite singer “DJ. Eakky – Eakachai Aursangkomset” (เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์)

Flash Player is below.

Is It Love? by tonyinabox

Continue reading Is It Love?

Recruit 1 Web Graphic Designer & 1 PHP Web Developer


I am recruiting new member for IT team. 1 Position of Web Graphic Designer, 1 Position of PHP Web Developer
I really like someone to join the team. Please let me know if you are qualify.
General Qualification:
1. Age 26 – 35 years old
2. Thai nationality
3. 2 – 3 Years Experience
4. Fair English communication

Salary is 25,000 Baht – 40,000 Baht depends on your experience.
Our office located in Silom, Bangkok. Easy to commute by BTS/MRT

More qualification is after the jump or download this recruitment description here
Continue reading Recruit 1 Web Graphic Designer & 1 PHP Web Developer

Testing New Invoice Format for SPM


The project I am talking about is an online/offline payment solutions for Australia merchant. BPAY and PostBillPay is very popular to merchant in Australia. After this patch done, I will expand the project bigger and that would effect a lot of product of our company. This is including accept credit card and all will need PCI Compliance. None of Thai Banking doing this or very few.

This time, I will need to patching the invoice generator to fix the bug on the first of August. All the tests are good and believe tomorrow test will be good. I was on this problem for about 2 months already. The first month I have to fix the logic of wrong fee calculation and that was fixed. Now is the patch for the new invoice that will display the correct amount of fee that charge to clients.

Sometimes, working on financial stuff is too scared for wrong things happen, but after fix and test for many times that could make us confident for the results. Tomorrow too, I am very confident it would pass very easy.

New ME!

Follow my Instagram at @tonyinabox

It’s been a long time I didn’t update my blog.
I have been busy with my permanent job since November 2011 and was depressed from the love. Now I’m stronger and focus to have a happy life. Good friends, Work and Gym are now is really what I am being with.

World is not end yet so we gotta live and moving on. I’m now addicted to gym more and more. I wanna look good like a model. haha.

Until the next time.

Good Luck My Boy

I am happy that he is now get along well with the other friends. He won’t be lonely anymore. No problem that he does not understand me well. No problem that he does not see that love I gave to him meant so much and that why it’s difficult on my end to manage. I wish he just understand well, but how I could do.

It is just started. I have a long way to heal my wound.

Galaxy Tab 7 Inches Review


Recently I added more vlog to my YouTube Channel. I tried to contentrated myself at camera lens which is too difficult. The light in Video is okay. The voice is a bit not good. The video quality is good, but I have to convert to .WMV file so I can edit the video with Adobe Premier 2.0 and took me 5 hours to convert 15 mins video!!

The vlog talked about my Galaxy Tab 7 inches. Application list is after the jump.
Continue reading Galaxy Tab 7 Inches Review