September 2013

|
Weight Training เรื่องรอง ที่กลายมาเป็น เรื่องหลัก

ต่อไปจะโพส เกี่ยวกับ Weight Training มากขึ้น เพราะค่อนข้างเป็นเทรนด์ ที่หลายๆ คนสนใจ ภาพด้านข้าง เป็นภาพล่าสุด ที่ถ่ายรูปร่างของตัวเอง หลักจาก ตั้งใจเล่นมาสักระยะ หวังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเอง จากผมที่เคย อ้วนๆ เผละๆ ก็ดูดีขึ้น กระชับ และ มีกล้ามเนื้อ มีหุ่นที่หลายคนคาดหวัง เพราะการออกกำลังกาย แบบ Weight Training นี่เอง จาก hobby กลายมาเป็น life style เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน และทำให้รักมันมากขึ้น มีความสุขกับชีวิต ร่างกายแข็งแรงขึ้น จิตใจเบิกบานขึ้น มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ฝึกสอน แบบฟรีแลนซ์ไปแล้ว ให้ความรู้กับผู้เริ่มใหม่ ที่สนใจทุกๆ คน ลองเปลี่ยนมาเป็น fitness lifestyle แบบผมดูไม๊ คุณอาจจะชอบก็เป็นได้ ภาพต่อไปนี้ คือ ภาพพัฒนาการ ช่วงต่างๆ จนถึงต้นปี
Read More